Бургаснефтепроект ЕООД
Търгове

Организирането и провеждането на търгове в Бургаснефтепроект обезпечава:

-придобиването от предприятието на стоки, строителство и услуги с оптимални нива на безопасност и икономическа ефективност при минимални общи финансови разходи;

-гарантиране спазването от страна на контрагентите изискванията, установени в Предприятието, наличието на  необходимите материали, средства за изпълнение на работата и услуги, а също така изгодни условия по отношение на   доставка, продажби и цени;

-спазване от Предприятието на общоприетите бизнес стандарти;

-осигуряване на справедливост и последователност в процеса за избор на изпълнители при сключването на споразумения (договори);

-установяване последователността на процесите за утвърждаване от Тръжния комитет на предприятието.

Текущи търгове